MUDr. Petra Pospíšilová

  • Vystudovala Lékařskou fakultu univerzity Palackého v Olomouci
  • Po ukončení studia nastoupila na Oční oddělení Městské nemocnice v Ostravě Fifejdách, kde v roce 1994 složila atestaci v oboru oftalmologie
  • V letech 1998 - 2005 pracovala ve Vítkovické nemocnici. Zde se věnovala především akutní a ambulantní oftalmologii a prováděla chirurgické výkony v oblasti víček a na předním segmentu oka
  • Od roku 2007 pracovala na soukromé oční klinice LEXUM v Ostravě, kde působila jak v refrakční, tak kataraktové ambulanci. Prováděla předoperační vyšetření, operační indikace i pooperační péči. Pracovala s argon laserem a v makulární poradně
  • Od roku 2010 pracuje v naší společnosti OČNÍ EU s.r.o., je vedoucí lékařkou oční ambulance ve Frýdlantu nad Ostravicí
  • Je držitelkou Licence České lékařské komory pro výkony samostatné praxe a Specializované způsobilosti v oboru oftalmologie
  • Je členkou České lékařské komory, České oftalmologické společnosti, České společnosti pro refrakční a katartaktovou chirurgii
  • Pravidelně se zúčastňuje většiny odborných oftalmologických přednášek, seminářů, kurzů a mezinárodních kongresů, zaměřených na různou oční problematiku